บทความ

  สาระน่ารู้  

คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง

ก่อนการติดตั้ง

 • โปรดอ่านคู่มือวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนก่อนติดตั้งกระเบื้อง
  2.ไม่ควรใช้ปากกาเคมีในการทำเครื่องหมายสำหรับการตัดหรือเจาะกระเบื้อง
  3.กระเบื้อง ตั้งแต่ขนาด 60 × 90 ขึ้นไปควรใช้ตัวจับกระเบื้องที่เหมาะสมในการยกกระเบื้องทุกครั้งเพื่อป้องกัน
 • การแอ๋นตัวของกระเบื้องซึ่งอาจส่งผลให้กระเบื้องโก่งและควรใช้อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้อง(TILE LEVELING)
 • เพื่อปรับระดับแผ่นกระเบื้องให้เท่ากันและตัวกำหนดร่องยาแนว ( SPACER ) เพื่อให้ร่องยาแนวมีระยะ
 • ที่เหมาะสมสวยงาม
  4.การปูแห้งโดยใช้กาวซีเมนต์และเกรียงหวีในการติดตั้งจะดีกว่าการปูเปียกหรือใช้ปูนทรายเป็นวัสดุยึดเกาะเพราะมีโอกาสยุบตัวของปูนทรายและอาจทำให้ผิวหน้าของกระเบื้องเซรามิกเรียบไม่เท่ากันทำให้มีโอกาสหลุดล่อนใน
 • ภายหลังได้ง่าย
  5.ในการตัดกระเบื้องควรใช้เครื่องตัดที่มีแท่นยาวกว่ากระเบื้องและเลือกใช้หัวเกรดให้เหมาะสมกับความแข็งแรงและความขุขะของผิวหน้ากระเบื้อง
  6.ในกรณีที่ใช้เครื่องตัดไฟฟ้าควรเลือกใช้ใบตัดที่เหมาะสมกับความแข็งของเนื้อกระเบื้อง
  7.กรณีที่กระเบื้องเกิดความบิ่นเนื่องจากการตัดกระเบื้องให้ใช้กระดาษทรายน้ำหรือใบเจียรทั่วไปในการขัดแต่งให้สวยงาม 
 การเตรียม พื้นผิว
 • 1.พื้นที่ส่วนใหญ่ในงานก่อสร้างจะเป็นพื้นคอนกรีตและผนังก่ออิสฉาบปูนที่มีผิวหน้าขรุขระดังนั้นควรปรับระดับ
 • ด้วยปูนทรายให้ตรงตามระดับที่กำหนดไว้และมีผิวหน้าเรียบก่อนการติดตั้ง (แตกต่างกันไม่เกิน+-3 มม)
  2.พื้นผิวต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือความสกปรกและต้องไม่มีรอยแตกร้าวควรทำความสะอาดและซ่อมแซม
 • ผิวหน้าให้เรียบร้อยก่อนปูกระเบื้อง
  3.ควรปู กระเบื้องบนผิวคอนกรีตหรือวัสดุที่เป็นหน้าซิเมนต์เท่านั้น
  4.ควรตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้นผิวทุกชนิดก่อนการติดตั้ง


การติดตั้งกระเบื้องทั่วไป
1.กำหนดจุดเริ่มต้นในการติดตั้งโดยคำนึงถึงตำแหน่งของเศษกระเบื้องให้เหมาะสมและสวยงาม
2.เริ่มติดตั้งกระเบื้องโดยมันตรวจสอบระดับความเรียบของผิวหน้ากระเบื้องและแนวของร่องยาแนว
  ให้ตรงกันในขณะที่ติดตั้งโดยการตีเส้นกำหนดระยะทุกครั้ง
3.สำหรับกระเบื้องพื้น , แกรนิต , เกรซพอร์ซเลน จะมีหัวลูกศร ( ⬆️) หรือสัญลักษณ์ ป้ายแผ่น
   กระเบื้องในขณะที่ติดตั้งให้หัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสวยงาม
4.ไม่ควรปูกระเบื้องชิดกันโดยไม่เว้นร่องยาแนว
    4.1.กระเบื้องขอบตัด ( R/T)  ควรเว้นขนาดร่องยาแนว   2-3 มิลลิเมตร
    4.2.กระเบื้องทั่วไปที่ไม่ตัดขอบ ควรเว้นร่องยาแนว 3-5 มิลลิเมตร
5.ในขณะที่ติดตั้งมั่นใจว่าไม่มีโปรงที่ใต้แผ่นกระเบื้อง
6.มันทำความสะอาดผิวหน้าและร่องยาแนวของกระเบื้องในระหว่างติดตั้ง
7.การเก็บเสร็จควรทำหลังจากการปูบนพื้นที่ส่วนใหญ่เสร็จแล้วหนึ่งวัน
8.การปูกระเบื้องด้วยซิเมนต์ ควรปล่อยให้พื้นผิวที่ปูกระเบื้องแห้งอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนทำการยาแนว
9.การปูกระเบื้องด้วยปูนทรายควรปล่อยให้พื้นผิวกระเบื้องเซตตัวอย่างน้อย 14วันก่อนทำการยาแนว
5.ในขณะที่ติดตั้งมั่นใจว่าไม่มีโปรงที่ใต้แผ่นกระเบื้อง
6.มันทำความสะอาดผิวหน้าและร่องยาแนวของกระเบื้องในระหว่างติดตั้ง
7.การเก็บเสร็จควรทำหลังจากการปูบนพื้นที่ส่วนใหญ่เสร็จแล้วหนึ่งวัน
8.การปูกระเบื้องด้วยซิเมนต์ ควรปล่อยให้พื้นผิวที่ปูกระเบื้องแห้งอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนทำการยาแนว
9.การปูกระเบื้องด้วยปูนทรายควรปล่อยให้พื้นผิวกระเบื้องเซตตัวอย่างน้อย 14วันก่อนทำการยาแนว
10.ก่อนการยาแนวต้องทำความสะอาดผิวหน้าและร่องกระเบื้องเพื่อยาแนวได้ดียิ่งขึ้น
11.ใช้เกรียงบางปาดยาแนวให้เต็มร่องกระเบื้องและทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ อย่างปล่อยให้ยาแนว
   แห้งเพราะทำความสะอาดได้ยาก
12.ควรปล่อยให้กระเบื้องยาแนวเซทตัวประมาณ 1 วันแล้วทำความสะอาดหลังจากติดตั้งเส็รจก่อนที่ใช้งานใน
   พื้นที่นั้น ๆ
13.ในการปูกระเบื้องที่นอกเหนือจากการปูลายตรงนั้น ควรปรึกษาผู้ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญก่อนการปูกระเบื้อง
   การติดตั้งกระเบื้องทั่วไป

ตัวปรับระดับกระเบื้อง

นการปูกระเบื้องในการปรับระดับร่องยาแนว มีหลากหลายเทคนิคที่สามารถทำได้เดิมจะใช้จัดร่องยาแนวโดยใช้สายรัดกระเบื้องตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วจัดวางในร่องกระเบื้องเพื่อให้ได้ร่องเท่า ๆ กันต่อมามีการพัฒนาเป็นที่ปรับระดับแบบ 4 เหลี่ยมมุมฉาก วางลงร่องกระเบื้อง 4 มุมเพื่อจัดมุมกระเบื้องให้เท่ากัน ในการจัดร่องดังกล่าวสามารถทำได้หากผู้ติดตั้งมีประสบการณ์ ในการติดตั้ง หากไม่ชำนาญ#หมดปัญหากระเบื้องโก่ง ไม่ได้ฉากก็ยังตามมาเช่นเคย แต่ปัจจุบันมีการพัฒนา อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องและจัดร่องไปพร้อมกันเพื่อให้ได้ความสวยงาม จึงเพิ่มความง่ายต่อการติดตั้ง และได้มุมฉากระดับกระเบื้องที่สวยงามเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องคอยเช็คและปรับระดับเหมือนแต่ก่อน

 

การปูกระเบื้องลายไม้แบบลายก่ออิฐ  กระเบื้องลายไม้ มีหลากหลายขนาด ทั้งแผ่นเล็กและแผ่นใหญ่ และการติดตั้งก็นิยมติดตั้งกันหลากหลายแบบออกไปในสไตล์ความชอบของแต่ละบุคคล การปูกระเบื้องลายไม้แบบลายก่ออิฐเป็นอีกแพทเทิร์น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยกระเบื้องที่ใช้ปูจะเป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การปูแบบนี้ทำให้ดูสวยงามมีลูกเล่น เพิ่มพื้นที่ให้กับบ้านและยังดูสวยงามเป็นธรรมชาติ แนะนำกระเบื้อง #20X120 กระเบื้องลายไม้ wood corson ดีไซน์ที่โดดเด่น พร้อมเคลือบสานาโนในผิวกระเบื้องเพื่อยับยั้งสิ่งสกปรกซึมผ่านเข้าพื้นผิว จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีลวดลายที่ดูธรรมชาติ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลายไม้ cotto 20x120 AUTUM BEIGE

การปูกระเบื้องลายไม้แบบลายก้างปลา กระเบื้องลายไม้อีกหนึ่งลวดลายที่นิยมปูนอกจากจะให้ความสวยงาม และยังบ่งบอกถึงความปราณึตพิถีพิถันในกตกแต่งบ้าน เป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่ดึงดูด พื้นที่ให้ดูโดดเด่นสวยงาม และช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ดูกว้างมากขึ้น พร้อมลวดลายไม้ที่ดูเป็นธรรมชาติ เสมือนสัมผัสกับงานไม้จริง การเลือกกระเบื้องสำหรับห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น เพื่อให้ได้ลวดลายที่ทนแทนไม้ธรรมชาติ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระเบื้องลายไม้ COTTO GP 20X120 ออทัมน์ เบจ (WH) ตัดขอบ PM จึงเป็นอีก 1 ตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม สะดุดตาให้กับพื้นที่

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้